Zastosowanie CCTV IP jako systemu alarmowego

Monitoring CCTV IP stanowi doskonałe rozwiązanie dla zapewnienia bieżącej obserwacji obiektów i pomieszczeń wymagających dozorowania. Zarówno montaż monitoringu, jak również jego późniejsza rozbudowa odznacza się relatywnie niskimi kosztami i krótkim czasem realizacji. Oparcie komunikacji na protokole IP sprawia natomiast, że serwis monitoringu może być w wielu przypadkach realizowany zdalnie, bez ponoszenia kosztów przejazdu firmy serwisującej.
Pomimo, iż głównym zadaniem systemów CCTV IP jest prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektów, rozbudowanie funkcjonalności kamer o możliwości wykrywania ruchu sprawiło, że mogą one stanowić alternatywę dla niewielkiego systemu alarmowego.
Zastosowana w kamerach funkcja wykrywania ruchu, oparta jest na dwóch odmiennych rozwiązaniach technicznych. Metodą najprostszą, stosowaną w mniej zaawansowanych kamerach monitoringu, jest zabudowanie, w obudowie kamery, niewielkiej wielkości pasywnej czujki podczerwieni PIR. Metodą bardziej zaawansowaną jest specyficzna funkcjonalność kamer, jaką jest analiza ruchu w obserwowanym obrazie. Bez względu na zastosowaną metodę wykrywania ruchu, zidentyfikowanie takiej sytuacji skutkuje włączeniem nagrywania obrazu z kamery i przesłaniem go użytkownikowi wraz z informacją o naruszeniu chronionego obszaru.
Inną cechę systemów monitoringu CCTV IP stanowi możliwość wykorzystania bezprzewodowej komunikacji WiFi lub GSM, w zamian za tradycyjne połączenia przewodowe. Rozwiązanie takie posiada szereg zalet, do których zaliczyć należy między innymi unikanie kosztów i niedogodności związanej z instalacja systemu przewodowego, zabezpieczenie monitoringu przed niebezpieczeństwem przecięcia przewodów komunikacyjnych czy też możliwość zabudowania systemu w lokalizacjach tymczasowych, z czym związana jest częsta zmiana miejsca zainstalowania kamer monitorujących.
Łącząc obie, powyżej opisane funkcjonalności, otrzymujemy łatwy w montażu oraz możliwy do przenoszenia, system monitorowania z funkcją alarmowania o naruszeniu chronionego obszaru. Rozwiązanie takie z pewnością nie zastąpi zaawansowanych systemów alarmowych, ale stanowić może atrakcyjną opcję dla osób rozważających zakup niedrogiego systemu ochrony obiektów oraz lokalizacji tymczasowych.

Reklama: altelsystemy.com.pl

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *